سفره خانه سنتی
سفره خانه امیریه
مدیریت: محمد سلیمی
سفره خانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
م قزوین-خ قزوین کوچه نجم آبادی پلاک: 7