محصولات فرهنگی و هنری
cd امیر
مدیر: زارع
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ ولیعصر ، پایین تر از خ مختاری پلاک: 106