خیاطی-مزون-خرج کاری
پریسا
مدیریت: عزیزالمعی
سالن مزون بانوان
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولیعصر، بین فرهنگ ومنیریه، روبروی خ انتظام پلاک: 1041