ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)
بهساز پیچ
مدیریت: مسلم قاسمی
تولید و پخش انواع پیچ و مهره و قطعات صنعتی