هتل
مهمانپذیر هادی
مدیریت: آقایان محمد افتخارزاده و عباس و محمد بابالو و محمد حسین محمدی
مهمانپذیر سه ستاره ، مجهز به سوئیت های دو ، سه و چهار تخته ، یخچال ، تلویزیون دیجیتال ، و اینترنت رایگان