مسافرخانه ها
مهمانپذیر اطلس
مدیر: احمد کلوانی
مسافرخانه مجهز به کولر و حمام
شماره تماس:
55379807
5537898
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان راه آهن ، ابتدای خ شوش ، کوچه بهرام بیگی پلاک: 10