ظروف کرایه
ظروف کرایه و تجهیزات مجالس ملک
مدیریت: محسن نیک امجاد
ظروف کرایه و تجهیزات مجالس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ کارگر، خ قزوین، بعد از چهارراه ملک پلاک: 112