صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
خراطی آسیا
مدیریت: علی حسن پنجه بند
ساخت انواع میل باستانی و لوازم لوکس چوبی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ ولیعصر - خ قزوین پلاک: 86