ظروف کرایه
ابوالصدق
مدیریت: رمضانی
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولیعصر، سرپل امیربهادر