نانوایی سنتی و فانتزی
سوپرنان گل پرور
مدیر: امیرعلی گل پرور
نان فانتزی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ وحدت اسلامی، پایین تر از فرهنگ ، جنب طبرستان پلاک: 690