دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر فرشاد زاهدی
مدیریت: دکتر فرشاد زاهدی
دندان پزشک، دندان ساز
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
م منیریه، خ معیری، روبروی دبیرستان رهنما پلاک 66 واحد یک