ظروف کرایه
صداقت
مدیریت: احمد حقیقت دانا
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ ولیعصر - مقابل پل امیربهادر پلاک: 584