تعمیر گاه آریا
مدیریت: داود بابالو
تعمیر و باز سازی کلیه لوازم الکتریکی ، تعمیر و جمع کردن کامپیوتر ، تعمیر موبایل
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولی عصر. پایین تر از چهار راه معین السلطان کوچه شهید بررگر پلاک: دو طبقه سه واحد هفت
ایمیل: