شرکت همیار تجارت فرتاک - نمایندگی انحصاری فیلترهای دونالدسون - نمایندگی انحصاری فیلترهای ساکورا - نمایندگی انحصاری فیلترهای سوتراس - نمایندگی انحصاری لاستیک BKT - نمایندگی انحصاری لوازم زیربندی ITM - خیابان قزوین - منطقه 11
شرکت همیار تجارت فرتاک - نمایندگی انحصاری فیلترهای دونالدسون - نمایندگی انحصاری فیلترهای ساکورا - نمایندگی انحصاری فیلترهای سوتراس - نمایندگی انحصاری لاستیک BKT - نمایندگی انحصاری لوازم زیربندی ITM - خیابان قزوین - منطقه 11
مدیریت: حسین محمدی
نمایندگی انحصاری فیلترهای دونالدسون، ماهله ، ساکورا و سوتراس در ایران
نمایندگی انحصاری تایرهای BKT هند در ایران 
نمایندگی انحصاری ITM ایتالیا در ایران
نمایندگی انحصاری پیچ و مهره های SBE ایتالیا در ایران
نمایندگی انحصاری تیغه های ESTI ایتالیا در ایران
نمایندگی انحصاری ناخن ، کلنگ وگوشه تیغه BYG اسپانیا در ایران
 
شماره تماس:
فکس:
55403384
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
تهران ، خیابان قزوین، بعد از دخانیات، پلاک: 471
وب سایت رسمی:
ایمیل: