زنجیر-فولی
بازرگانی جرثقیل
مدیر: مهرداد شهبازی
زنجیر و تجهیزات جرثقیل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خیبان قزوین ، بعداز خیابان غفاری ، پلاک 383