آلکان ماشین
آلکان ماشین - قطعات گیربکسهای کلارک خیابان قزوین - قطعات گیربکس های آلیسون خیابان قزوین - قطعات گیربکسهای ZF خیابان قزوین - قطعات گیربکسهای کالمار خیابان قزوین _ قطعات گیربکس های تربرگ خیابان قزوین - قطعات گیربکس های ساید لیفت خیابان قزوین - منطقه 11
مدیریت: مهدی اسدی
قطعات گیربکس های کلارک و ZF ، ادوات و تجهیزات دریائی و ساحلی

شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
تهران ، خیابان قزوین، قبل از پل نواب ، چهارراه عباسی، خیابان نادر خیری، پلاک 13

تصاویر