زنجیر-فولی
فروشگاه پرویز
مدیر: پرویز مدارایی
زنجیر و سیم بکسل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
میدان قزوین، خ قزوین، خ غفاری پلاک: 7