زنجیر-فولی
عماد
مدیر: اکبر حاجی گل
زنجیر و سیم بکسل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ قزوین جنب پارک رازی پلاک: 304