زنجیر-فولی
فروشگاه حمیدی
مدیر: محمد رضا حمیدی
زنجیر و سیم بکسل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
میدان قزوین ، خیابان قزوین ، بعداز خیابان غفاری ، پلاک 332