خیاطی-مزون-خرج کاری
تک دوزی امیر
مدیریت: حسین یوسفی
خیاطی، سفارش انواع کت و شلوار و تعمیرات پذیرفته میشود
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ کمالی، خ مخصوص، خ سینا، خ خرمشهر، پلاک: 142