برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
شرکت تهران صنعت کهن
مدیر: غلامرضا کینوس
شرکت تهران صنعت کهن:ماشین آلات فلز، فروشگاه ایتال چوب: ماشین آلات چوب
شماره تماس:
55415455
(فروشگاه ایتال چوب: 55385206)
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
شرکت تهران صنعت کهن:کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، پلاک 628،
فروشگاه ایتال چوب:خ کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، روبروی پمپ بنزین، پلاک 727