اتحادیه های توزیعی و خدماتی
خدمات فنی مخصوص
مدیریت: عبداله وثوق رجبی
تعمیرگاه مجاز جارو برقی با مجوز رسمی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مخصوص بالاتر از محبوب مجاز، بعد از کوچه تقی زاده پلاک: 193
ایمیل: