زنجیر-فولی
پارسا بکسل
مدیر: آقای محمدی
بورس سیم بکسل، زنجیر و تجهیزات جابجایی کالا، سیم بکسلهای دوسرپرس بافت و پرس زنجیرهای اسلینگ جرثقیل، پولیفت، کرپی، مهارکش و غیره
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خیابان قزوین، خیابان غفاری، پلاک: 32