قالبسازی و فرز کاری
پرس تک
مدیر: حمید غلامزاده
ساخت و تعمیر انواع پرسهای ضربه ای
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
بزرگراه آزادگان بازار آهن مکان خیابان 5 شرقی پلاک: 1183
تصاویر