چسب صنعتی
فروشگاه دنیای چسب گوهری
مدیریت: آقای گوهری
تهیه و توزیع انواع چسب صنعتی ، ساختمانی و مصارف عمومی ،   انواع چسب 1-2-3 ، آکواریوم - نواری ، فلزی ، چوبی ، چسب صنعتی و فوری ، اسپری روان کننده ، فوم و ...