مدیر:
مصطفی شیرزادی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بزرگراه آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز سوم شرقی پلاک: 536
صنایع مفتولی طلوع سپاهان
صنایع مفتولی طلوع سپاهان
صنایع مفتولی طلوع سپاهان
صنایع مفتولی طلوع سپاهان
صنایع مفتولی طلوع سپاهان
صنایع مفتولی طلوع سپاهان