برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
پرسکاری و استانبولی سازی قلی زاده
مدیر: حسن قلی زاده
پرسکاری و استانبولی سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
آزادگان، اهن مکان، فاز 6 غربی، پلاک: 1648