برشکاری فلزات
گروه صنعتی شیخی - پرس کاری - قطعات فلزی - میدان شوش - منطقه 15 - تهران
مدیریت: مصطفی شیخی
تولید انواع قطعات فلزی، قبول سفارشات پرس کاری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
تهران ، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، کوچه نیکان عظیمی، بنگاه باقری
آزادگان، آهن مکان، خیابان فاز 5 غربی، پلاک1332

تصاویر