اغذیه -رستوران -سفره خانه
چلو کبابی ایرانیان - چلوکبابی در خانی آباد - کبابی در خانی آباد - کبابی در منطقه 19 - چلوکبابی در منطقه 19
مدیریت: بهروز فرهمند
چلوکبابی با سرویس رایگان + کارتخوان سیار
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
خانی آباد ، سه راه شریعتی ، خ صمدی ، روبروی پارک 146