آزمایشگاه ماهان آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه ماهان آزمایشگاه تشخیص طبی - پاتوبیولوژی - سیتولوژی - پاپ اسمیر - منطقه 19 - خانی آباد نو - تهران
مدیریت: دکتر فریده بیان
آزمایشگاه تشخیص طبی - پاتوبیولوژی - سیتو لوژی - پاپ اسمیر
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
خانی آباد نو ، شهرک شریعتی ، سه راه شریعتی ، ابتدای خ لطیفی ، پلاک 3 ساختمان پزشکان مهرگان ، طبقه اول