نان داغ کباب داغ عمو حجت - کباب سرا - خانی آباد نو
نان داغ کباب داغ عمو حجت - کباب سرا - خانی آباد نو
مدیریت: محمد محبی
کباب سرا ، نان داغ تنوری  کباب داغ ، کباب داریم تا کباب
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
خانی آباد نو، خیابان شهید لطیفی، ایستگاه حمام ، پلاک: 93