مدیر:
محسن کریمی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بازار بزرگ بازار عباس آباد، سرای ثانوی پلاک 3
تولیدی فرشته
تولیدی فرشته
تولیدی فرشته
تولیدی فرشته
تولیدی فرشته
تولیدی فرشته