فرش تهرا ن
فرش تهرا ن
مدیر: محسن جلالیان
تولید کننده انواع سجاده های محرابی-انواع فرش
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
مصطفی خمینی جنوبی-روبروی ک دلشاد پلاک: 162