جوراب (مردانه-زنانه-بچه گانه)
نانو پا
مدیریت: مجید عطایی
تولید انواع جوراب نانو دارای گواهینامه نانومقیاس ستاد نانو رباست جمهوری