جوراب (مردانه-زنانه-بچه گانه)
گالان و دلبر - جوراب گالان - جوراب دلبر - تهران - بازار
مدیریت: جواد علی پور
تولید و پخش جوراب