مدیر:
حسین دمیرچیلی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیابان وحدت اسلامی، نرسیده به چهارراه مختاری، بعد از پمپ بنزین، پلاک: 167
تالار پذیرایی ققنوس(ظرفیت 750 نفر)
تالار پذیرایی ققنوس(ظرفیت 750 نفر)
تالار پذیرایی ققنوس(ظرفیت 750 نفر)
تالار پذیرایی ققنوس(ظرفیت 750 نفر)
تالار پذیرایی ققنوس(ظرفیت 750 نفر)
تالار پذیرایی ققنوس(ظرفیت 750 نفر)
تالار پذیرایی ققنوس(ظرفیت 750 نفر)
تالار پذیرایی ققنوس(ظرفیت 750 نفر)
تالار پذیرایی ققنوس(ظرفیت 750 نفر)