قالبسازی و فرز کاری
والا
مدیر: امیر صاحبی قهرمانی
قالبسازی صنف چاپ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد غربی کوچه اکبرنژاد(درخانگاه)- کوچه شیشه گران غربی پلاک: 3
وب سایت رسمی: