موسسات و انجمن های خیریه
مرکز خیریه دندانپزشکی آرین وایمپلنت گلوبندک
مدیریت: دکترجواد جولائی
دندانپزشکی و ایمپلنت، جراحی و زیبایی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیام شمالی، نبش پانزده خرداد، پلاک828، ساختمان خیریه سید الشهدا