خیمه-چادردوزی
میتسو گرافیک
مدیریت: محمدحسین شهابی
عرضه مستقیم چادرهای کره ای و ژاپنی