مدیر:
میلاد شعبانی
شماره تماس:
فکس:
55608831
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، بازار بزرگ تهران ، سرای مشیرخلوت ، دالان دوم ، پلاک 62
پلاک: 62
راژ (شرکت دکمه صدفی ایران)