لوازم آشپزخانه
فروشگاه ایران پلاست
مدیر: محمدرضا آقابابایی
توزیع محصولات لوازم خانه و آشپزخانه شرکت لیمون و برندهای معتبر داخلی و خارجی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
چهارراه مولوی ، خیابان صاحب جمع ، خیابان اردستانی ، پلاک 28