کارتن و جعبه سازی
تک کارتن
مدیر: مجید طالبلو
خرید و فروش کارتن اسباب کشی در تهران
شماره تماس:
فکس:
55980235
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان محمدیه، خیابان خیام جنوبی ، کوچه باغ انگوری پلاک: 6 واحد همکف