کانال سازی - نبشی سازی
کارگاه فنی کاظمی
مدیریت: آقایان مجتبی و مصطفی کاظمی
کانال سازی ساختمان بصورت کلی و جزئی، ساخت و نصب انواع هودهای صنعتی، ساخت و تولید انواع دریچه های تنظیم هوا، تولید و پخش انواع کف دیگ جهت بخار پز برنج، ساخت ظروف حمل غذا در ابعاد مختلف
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ مولوی، نرسیده به میدان محمدیه، ایستگاه سعادت، روبروی مسجد امام حسین (ع) پلاک: 462