فروشگاه آرتین - عینک آفتابی - بازار بزرگ - بین الحرمین - منطقه 12 - تهران
مدیریت: صادق مختاری
فروش عینک آفتابی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
شعبه 1: تهران، بازار بزرگ، بازار بین الحرمین، کوچه شیخ رضا، پاساژ مروارید کیش، طبقه همکف، پلاک 19، 20، 21
شعبه 2: تهران بازار بزرگ، بازار بین الحرمین ، روبروی کوچه شیخ رضا ، پلاک 66