گونی فروشی میرزایی
گونی فروشی میرزایی
مدیر: علیرضا میرزایی
گونی فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15 خرداد، چهار سوق بزرگ، بازار گونی فروشها، روبروی سرای چهار سوق بزرگ، پلاک: 20+1