شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)
فروشگاه واشامه - چاپ شال و روسری پانزده خرداد - تولید و پخش شال و روسری پانزده خرداد
مدیریت: محمدرضا سهرابی زاده
چاپ و تولید شال و روسری ، پخش شال و روسری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
پانزده خرداد، بازار بزرگ، ابتدای بازار جعفری، طبقه 2، پلاک 67
ایمیل:
تصاویر