بارانا
بارانا
مدیر: مجید رضایی
سفارش انواع خدمات کارتن سه لا وپنج لا وE فلوت وB فلوت ودایکاتی وانواع لمینت و کلیه خدمات چاپ انواع خدمات کارتن پنج لاوسه لاوB فلوت وE فلوت ولمینت وانواع خدمات چاپ
شماره تماس:
شماره همراه:
(مدیریت: 09122860964)
09127056971 رضایی
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
شوش، ابتدای خ خیام کوچه لایق مهربانی پلاک: 10
ایمیل:
تلگرام 09122860964