فرش ماشینی و موکت
محمد و داریوش تهامی
مدیر: محمد تهامی
ارائه فرشهای قدیمی وکهنه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد -سرای عدل پلاک: 12