سفره خانه سنتی
تاج محل
مدیریت: گنجعلی صلح جو
سفره خانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
چ گلوبندک - خ بادامچی پلاک: 62