اغذیه -رستوران -سفره خانه
کباب سرای ثاراله
مدیر: علیرضا دادگر
کلیه غذاها با روغن حیوانی و زرشک درجه یک سرو میشود
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
مصطفی خمینی، کوچه غفاری، جنب امام زاده سید اسماعیل، پلاک: 90